Privacy statement

 1. Persoons gegevens.
  Gaia college Nederland vraagt aan haar studenten bij inschrijving contact gegevens te verstrekken te weten; Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer e-mail adres, en geboortedatum.

  1. Doel persoonsgegevens;
   Deze gegevens worden door ons in onze administratie opgenomen om contact met studenten te kunnen onderhouden gedurende de studie periode. Tevens worden naam en adresgegevens opgenomen in de boekhouding. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling en administratie van betalingen voor onze diensten.
  2. Bewaar termijn persoonlijke gegevens;
   De gegevens van studenten worden gekoppeld aan factuurnummers en deze gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard in de boekhouding, zoals dat wordt voorgeschreven door de belastingwet.
  3. Uw gegevens worden gedeeld met;
   Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, mits u toestemming geeft, dan worden uw naam, telefoonnummer en e-mail adres gedeeld met andere studenten ten behoeven van studieprojecten.
  4. Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
   U kunt ten alle tijden de persoonsgegevens die wij in onze administratie verwerkt hebben opvragen en wijzigen. Uw naam en adres worden 10 jaar bewaard, deze zijn gekoppeld aan onze financiële administratie. Deze kunnen wij niet verwijderen omdat wij verplicht zijn onze financiële administratie te minsten 10 jaar te bewaren.
 2. Websites – facebook
  Gaia college Nederland registreert geen IP adressen van bezoekers van onze website en registreert ook geen ip adressen van mensen die via ons contactformulier of inschrijfformulier gegevens aan ons verstrekken.

  1. Gegevens Website bezoekers;
   Gaia college Nederland houd geen bestanden bij van de bezoekers van de website en wij gebruiken geen Google Analystics om bij te houden wie onze website bezoeken.
  2. Foto en Filmmateriaal op de websites, facebook.
   Gaia college Nederland behoud zich het recht om foto-, film- en geluidsopnames te maken van lessen om te gebruiken voor voorlichting en eventuele demonstraties. Tevens worden deze opnames gebruikt voor reclame- en promotiedoeleinden. Dergelijke opnames worden dus niet gezien als persoonsgegevens. Er is daarom ook geen sprake van een beperkte bewaartermijn. Dit beeldmateriaal mag door Gaia college Nederland onverminderd gepubliceerd worden.
 3. Beveiliging van uw gegevens;
  Gaia college Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.