Algemene Voorwaarden

  1. Vanuit uiterste zorgvuldigheid worden de lessen voorbereid en gegeven. Onder geen beding kunt u ons verantwoordelijk stellen voor teleurstellende resultaten of een negatieve belevenis (gevoelens), mocht de opleiding u niet brengen wat u ervan verwacht had. Er is geen restitutie van geld mogelijk.
  2. Restitutie van gelden is alleen mogelijk indien u aantoonbaar langdurig ziek bent of er andere onverhoopte omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent de lessen te volgen. In eerste instantie worden dan de lessen doorgeschoven naar een nieuw seizoen.
  3. De docent (en) heeft het recht bij ziekte de lessen te verschuiven dan wel in te halen. Dit alleen in geval van overmacht.
  4. Indien u verhinderd bent of een les niet kunt bijwonen, dan vragen wij om u ons te informeren per sms bericht, zodat wij tijdig en indien nodig de lesinhoud kunnen aanpassen. U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 06-18172884
  5. Tijdens de duur van de opleiding kunt u altijd bij ons terecht om over uw vorderingen of andere zaken te praten. Wel willen wij u vragen dit niet tijdens de lessen te doen maar even een aparte afspraak te maken.
  6. Met zorgvuldigheid zal ook voor u de lunch bereid worden. Mochten hier vragen of klachten over zijn, dan willen wij u vragen dit gelijk met ons te delen, zodat wij hier iets aan kunnen doen. in principe zorgt u zelf voor de lunch tenzij anders staat aangeven bij de opleiding of workshop.
  7. Mochten er problemen zijn over de betaling dan vragen wij u om contact op te nemen. Wij behouden het recht om cursisten die zonder overleg niet betalen de lessen te ontzeggen. Dit neemt niet weg dat de betalingsverplichting ingaat op het moment van uw aanmelding en het betalen van de aanbetaling.
  8. Bij het tussentijds opzeggen of verlaten van de opleiding blijft u betaling plichtig voor het volledige cursusbedrag.
  9. kijk ook bij Privacy statement

Betalingsvoorwaarden:
De betalingscondities vindt u omschreven bij iedere opleiding, bestaande uit een aanbetaling om uw plaats te garanderen bij inschrijving, plus één of meerdere aanvullende termijnen zoals bij iedere cursus afzonderlijk wordt aangegeven.